Müügitingimused

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna https://ethicalyou.ee (edaspidi e-pood) omaniku Boinami OÜ (reg. nr 14812664) asukohaga Kandle 4, 46107 Tamsalu linn (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Boinami OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja volitatud töötleja on Montonio Finance UAB.
1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

  1. Hinnainfo

2.1. Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
2.3. Kaupade ostmine käib kodulehe e-poe kaudu. Klient valib toote, tasub selle eest pangalingi kaudu või ülekandega, valib sobiliku pakiautomaadi ja saab selle 2 – 5 tööpäeva jooksul valitud pakiautomaati. Tellimus jõustub peale makse laekumist.
2.4. Hinnale lisandub tasu kättetoimetamise eest.

  1. Tellimuse vormistamine

3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangaülekande kaudu.

  1. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saab tasuda läbi pangalinkide. Makseviise pakub Montonio Finance UAB.

  1. Toodete tarnimine

5.1. E-poe toodete kohaletoimetamisel lisandub pakiautomaadi tasu.
5.2. Tarneaeg on 2 – 5 tööpäeva. Tarnimist alustatakse peale makse laekumist.
5.3. Kaubad toimetatakse Kliendile Smartposti või Omniva pakiautomaatide kaudu.
5.4. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.
5.5. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.5. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.
5.6. Füüsilisi tooteid müüakse ainult Eestis.
5.7. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

  1. Tagastamisõigus

6.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
6.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
6.2.1. Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
6.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab klient esitama tagastusavalduse e-posti aadressil info@ethicalyou.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.2.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Müüja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.
6.2.4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
6.2.5. Kauba tagastamise kulud kannab müüja.
6.2.6. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.2.7. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

6.3. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:

6.3.1. Sellise asja üle andmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti seal hulgas kõik jahutatud ja külmutatud tooted ja tooted, millel on märgistus „Kõlblik kuni…“ (VÕS § 47 lg 3 p 4);

6.3.2. Mille esemeks on sellise suletud pakendis toote üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (VÕS § 47 lg 3  p 5);

6.3.3. Asja üleandmisel, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada (VÕS § 47 lg 3 p 6);

6.3.4. Perioodiliste väljaannete (ajakirjad, ajalehed jne) üleandmisel (VÕS § 47 lg 3 p 10);

6.3.5. Ja muude VÕS §53 lõikes 4 välja toodud juhtudel.

  1. Isikuandmete töötlemine

7.1. E-pood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
7.2. E-pood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
7.3. E-pood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on ise liitunud uudiskirjaga.
7.4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
7.5. Andmekatsetingimuste osas kehtivad ostjale OÜ Boinami küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavituse tingimused.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Vaidluste lahendamine

9.1 Kui kliendil on e-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile info@ethicalyou.ee.
9.2. Kliendi ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.